AKT ZAWIERZENIA MARYI KRÓLOWEJ ZIEMI KURPIOWSKIEJ

[Rozmiar: 19403 bajtów]

Maryjo Matko Jezusa i nasza Dąbrowska Pani.
Pomóż nam wspierać się Twoją siłą,
gdy nas złe żywioły nawiedzają.
Dodaj do chleba powszedniego miłości,
obsiej Bogiem ugory naszych serc.
Trwaj przy każdej kołysance, kromce chleba,
przy szpitalnym łożu, w miejscach utrudzenia,
w celi więziennej i nad mogiłą.
Matko Pojednania życiodajną potęgą swej miłości
skrusz niezgodę, kłamstwo i gniew.
Przy Twym Niepokalanym Sercu, o Maryjo,
gromadź nas synów i córki Zemi Kurpiowskiej.
Bądź nam drogowskazem, powierniczką
i schronieniem.
Matko Wierzących, gdy dziś zagrożony
nasz byt narodowy, rodzinny i osobisty
spójrz na swe dzieci i ratuj nas.
Tobie zawierzamy nasz los.
Królowo Zierni Kurpiowskiej zawierzamy
Ci tych najmniejszych, co pod sercem matki
szukają schronienia, dzieci i młodzież, chorych
i starych; rodziny nasze.
Bądź przy rolnikach, którzy pracują na ziemi,
która dostąpiła takiego zaszczytu.
Matko, wyjednaj nam łaskę służenia życiu i miłości
na codzień, noszenia w sobie wizerunku Jezusa,
spotkania się z Jezusem w drugim człowieku
i w wieczności. Amen.

Chwała i cześć DĄBROWSKIEJ MATECZCE (Modlitwa Parafianina)


Te kilka słów ofiaruje w dani MARYJI NAJŚWIĘTSZEJ DĄBROWSKIEJ PANI
Za łaski którymi naszą rodzinę niejednokrotnie obdarzyła
U syna swojego Jezusa Chrystusa je wyprosiła
Dziękując za łaski, prosząc o zdrowie, błogosławieństwo
i Dalszą Matczyną opiekę bo ja jestem tylko
Małym grzesznym człowiekiem!
Maryjo zstępując na kurpiowską ziemie przed 150 laty
By wesprzeć na duchu ten kraj niebogaty,
By pomóc kurpiom w drodze do BOGA
Gdy zewsząd uciskała zaborców trwoga.
Tyś SWĄ NAJŚWIĘTSZĄ OSOBĄ zaszczyciła,
tę kurpiowską ziemie
by prostym ludziom podać Swe ramie,
rozpalić nadzieję, pogłębić wiarę, ukoić serca zbolałe.
I od tamtej chwili lud pobożny TO miejsce nawiedza,
hołdy, cześć należną TOBIE oddaje
ze łzami w oczach przed TWOIM obliczem MARYJO staje
i swoje prośby MATECZKO TOBIE poleca,
z ufnością wiarą małego dziecka.
A TY MATECZKO wszystkich przyjmujesz
I o łaski dla nas u SYNA SWOJEGO
JEZUSA CHRYSTUSA nieustannie orędujesz.
I tak od 150 lat MATECZKO na tym,
Dąbrowskim Wzgórzu królujesz i oddanym TOBIE MARYJO,
Ludem nieustannie się opiekujesz.
Bo TY MATECKO tych kurpiów bardzo miłujes.
I naród ten ciebzie MATECKO tez kocha.
Często przeprasza, dziękuje i błagając CIĘ o pomoc, szlocha,
Wierzy i ufa w orędownictwo TWOJE u SWEGO SYNA
Bo TYŚ jest MARYJO NADZIEJO jedyna.
Dajesz nam MATKO skarb dla nas bezcenny
Cudowną Modlitwę Różaniec Święty.
By każdy z nas mógł mimie Twego syna i Twoje sławić,
I swoje prośby w nim Tobie MATECZKO przedstawić.
Dziękując za łaski z Twych rąk otrzymane,
Każdy w tej modlitwie łączy się z Panem,
I z Tobą MARYJO dusza nasza się jednoczy,
Bo w takim towarzystwie łatwiej się przez życie kroczy
i do TEJ modlitwy niech każdy się przyłączy,
a pozna potęgę Różańca Świętego.
Bo TA Cudowna Modlitwa jest także dla Ciebie,
Dla niego, dla starszych, dla młodszych, dla każdego.
Różaniec niech odmawia mama i tata,
Ty mały smyku zachęć swoją siostrę,
Zachęć swego brata.
Babcia w kąciku paciorki przesuwa,
Dziadek dziesiątkiem swój dzień także kończy,
Bo Ta modlitwa nas wszystkich w rodzinę łączy.
A JEZUS I MARYJA zawsze się radują,
Gdy z zagubioną duszyczką przez życie wędrują.
Mateczko Dąbrowska z Swym Synem na ręku,
Bądź z nami po wieczne czasy.
Niech szumem CIĘ wielbią te kurpiowskie lasy,
Ptaszęta swym śpiewem niech CIEBIE wychwalają,
A chorzy, przygnębieni, strapieni i smutni,
Pogrążeni w rozpaczy, zagubieni na drodze do BOGA;
Twej pomocy matczynej niechaj doznają.
W podzięce z ufnością i wiarą przed
TWYM CUDOWNYM OBLICZEM niechaj klękają,
I należne Tobie hołdy szczerze oddają.
A imię Twoje niech cały świat obiega
i Ratuje w potrzebie każdego człowieka,
Co się do CIEBIE w niedoli z ufnością, nadzieją
I wiarą pod Twój matczyny płaszcz ucieka.
Kościółek nasz piękny cały drewniany,
Przez naszych pradziadów wybudowany,
I na mieszkanie Twemu Synowi i Tobie ofiarowany.
Tu w skromnym kościółku na małym pagórku,
W Cudownym Obrazie Maryja Cię czeka,
Czyś z bliska jest synu, czyś córko z daleka.
Niech liczne pielgrzymki na nowo do CIEBIE Maryjo wędrują,
I Twoje oblicze Matczyne wiecznie radują.
Modlitwą i śpiewem CIEBIE wychwalają,
Po wieczne czasy hołd Tobie należny oddają,
I swoje życie w nieustanną opiekę Twoją,
I Twojego Syna JEZUSA CHRYSTUSA zawierzają.
W zamian niezliczone łaski od Dąbrowskiej Matki
Niech nań hojnie spływają.
Amen.

Niegodny sługa.