Historia Parafii

W 1798r. biskup płocki Szembek, uwzględniając dużą odległość od parafii Kadzidło oraz zły stan dróg polecił wybudować w Dąbrówce kaplicę. Przy niej miał zamieszkać ksiądz zależny od proboszcza w Kadzidle. Zbudowano wówczas drewnianą świątynię, ale ksiądz dojeżdżał co trzecia niedziela z Kadzidła. W 1810r. mieszkańcy Dąbrówki ponownie prosili biskupa o stałego księdza w Dąbrówce i o utworzenie parafii, ale nie było im to dane. W 1826r. biskup polecił proboszczom z Kadzidła, Nowogrodu i Ostrołęki (bowiem z tych parafii wierni przychodzili do kaplicy), aby każdy co trzecia niedziela przybywał do Dąbrówki, co miało zapewnić stałe odprawianie mszy św. Na utrzymanie stałego kapłana brakowało funduszy, proboszczowie zaś mieli pracować w ramach swoich obowiązków. Owe dojazdy nie trwały długo. W 1849r. wierni pisali do biskupa, że do kaplicy przybywa tylko ksiądz z Kadzidła i to raz na rok w dzień Zielonych Świąt, prosili o stałego księdza do Dąbrówki lub by przynajmniej dojeżdżali księża z trzech parafii "jak to już dawnej przed kilkunastu laty miało miejsce". Jednak mieszkańcy nie zobowiązali się do budowy plebanii a zadeklarowana przez nich składka na utrzymanie księdza okazała się niewystarczająca przy braku dochodów ze ślubów i pogrzebów, które miały pozostać przy probostwie w Kadzidle. Nawet gdy nie było księdza, mieszkańcy okolicznych wiosek w niedziele i święta przychodzili do kaplicy, śpiewali pieśni, litanie, godzinki, różaniec. Tak było przed 1849r. i prawdopodobnie póĽniej. W swej pobożności nie ustrzegli się jednak błędów. Niedaleko kaplicy stała sosna, która została uznana przez ludność za cudowną. W 1823r. przedstawiciel biskupa zwrócił się do władzy cywilnej o ścięcie drzewa, gdyż lud "z większym jest względem dla sosny, niż dla tajemnicy ołtarza w przyległej kaplicy odbywanej". Dopiero w 1861r. ksiądz zamieszkał tutaj na stałe, ale bez uprawnień do ślubów, pogrzebów i prowadzenia aktów stanu cywilnego. Kapłani zmieniali się dosyć często. Gdy w 1888r. zmarł w Dąbrówce ks. Placyd Podgórski, został pochowany przy kaplicy, chociaż nie było pozwolenia na założenia cmentarza. Wreszcie 10 lutego 1894r. biskup upoważnił miejscowego księdza do błogosławienia małżeństw, prowadzenia aktów stanu cywilnego i tym samym Dąbrówka uzyskała pełną samodzielność. Nowa parafia obejmowała wioski: Dąbrówkę, Nasiadki, Płoszyce i Szkwę. W 1947r. przyłączono do niej z parafii Zbójna wioski: Bienduszkę, Gąski i Porzeczniak. Obecnie parafię tworzą mieszkańcy wiosek: Dąbrówka, Bienduszka - 3-4km od kościoła, Gąski - 2-6, Nasiadki - 5-7, Płoszyce - 2-4 i Szkwa - 3-5; w 2004r. - 1380 wiernych.

Kaplica z 1798r. była pokryta słomą, długa 20 m, szeroka 15 m i wysoka 4,5 m. W 1849r. drewno w podwalinach i części ścian były spróchniałe, ale kaplica przetrwała do 1891r., kiedy z drewna po niej i po dawnej świątyni z Kadzidła rozpoczęto budowę kościoła Św. Anny. W dwa lata prace ukończono. Kościół jest zbudowany na planie krzyża łacińskiego, jednonawowy, o wymiarach: długi 28 m, szeroki 10, wysoki do sklepienia 7m, wieże mają po 17m wysokości. W 1975r. został gruntownie odremontowany staraniem ks. Mariana Boreckiego. Są w nim trzy ołtarze. W głównym znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów, malowany w połowie XVIII wieku, z nałożonymi sukienkami i koronami drewnianymi. W zwieńczeniu ołtarza jest figura św. Józefa, po bokach ołtarza stoją figury św. Piotra i św. Pawła. W lewym ołtarzu bocznym jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w prawym bocznym figura Serca Jezusowego a nad nią obraz św. Stanisława Kostki. Do zabytków należą: stara granitowa kropielnica, czerwony ornat, cynowy krzyż ołtarzowy i trzy feretrony ludowe. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z 1893r. konstrukcji słupowej, oszalowana, o trzech kondygnacjach zwężających się uskokowo ku górze, zwieńczona ażurową latarnią, wysoka 13 m. Dnia 12 września 2004r. biskup Stanisław Stefanek poświęcił kaplicę zbudowaną na miejscu Objawień Matki Boskiej w Dąbrówce, jakie dokonały się w 1850r. Murowana plebania została wybudowana w 2000r. staraniem ks. Stanisława Grosfelda.

Żródło: Ks. Witold Jemielity, Parafie puszczy kurpiowskiej, Łomża 2004.

Proboszczowie

Tam, gdzie barć cudowna stała

[Rozmiar: 20336 bajtów]

Dnia 12 września 2004 r. w Dąbrówce został poświecony obraz oraz kaplica Matki Bożej Dąbrowskiej Uroczystości odbyły się w 155 rocznicję objawień Matki Bożej w tej niewielkiej, położonej nad rzeką Szkwą miejscowości.

Niegdyś w Dąbrówce w miejscu, gdzie dziś stoi kościół szumiały sosny bartne. Podczas zaborów Kurpie otrzymali polecenie, aby barcie ściąć. Zostało tylko jedno drzewo z wyciętym w korze krzyżem i Obrazkiem Matki Bożej. Nikt nie ośmielił się sosny ściąć. Kurp, który się odważył tknąć drzewo przez długi czas horował, a jego gospodarstwo dotykały rożne nieszczęścia, Pewnego majowego dnia, dwie Kurpianki - Marcyna i Rozyna przyszły udekorować drzewo kwiatami. Nagle w blasku zobaczyły Maryję z Dzieciątkiem. Wieść szybko się rozeszła w Dąbrówce i okolicznych wioskach. Pod sosnę zaczęły schodzić się tłumy. Mówiono o cudach, które miały miejsce - chorzy odzyskiwali zdrowie, kalecy zostawiali pod drzewem kule. Codziennie Kurpie mogli ujrzeć jasność i Matkę Bożą. Z czasem jednak Maryja pokazywała się coraz rzadziej. PóĽniej tylko wybrańcy mogli ją zobaczyć.

[Rozmiar: 20021 bajtów]

Na miejscu barci, którą ścięto pobudowano kaplicę. PóĽniej przeniesiono z Kadzidła kościół. Powstała parafia pod wezwaniem św. Anny. Na odpusty do Dąbrówki ściągały zawsze tłumy Kurpiów, nawet z odległych miejscowości. W 1944 roku Niemcy rozebrali drewnianą kaplicę. I wydawałoby się, że Kurpie zapomnieli o tym cudownym miejscu, że jednak nie pamiętają o cudach, o objawieniu się Matki Bożej dwom młodym Kurpiankom. Przypomniał im o tym proboszcz parafii ks. Stanisław Grosfeld. "Duchowni, parafianie, jakby zapomnieli, że tej ziemi dotknęła stopa Matki Boskiej - wspomina ksiądz proboszcz - To miejsce wskazywały tylko brzozy szumiące, zasadzone dobrą ręką, aby nic zapomnieć tego cudu. Tylko Matka Boża nie zapomniała. Tu przed Jej obrazem przez wszystkie lata, wielu ludzi, w czasie Mszy Świętych odprawianych o uzdrowienie doświadczali łaski i nawrócenia. Poznałem historię Matki Bożej Królowej ludu kurpiowskiego i postanowiłem, że pobuduję tu kaplicę objawień Matki Bożej. W 2003 r. trzy razy Matka Boża ocaliła mnie od śmierci. Przyszedł czas. Rok 2004 - wieś Dąbrówka przeznacza te ziemie na Sanktuarium Matki Bożej. Ja zrobiłem projekt kaplicy. ZnaleĽli się fundatorzy, którzy zaufali Matce Bożej i swemu proboszczowi. Wsparli inni parafianie ofiarami oraz ludzie dobrej woli z innych stron. I tak to "zapomniane Sanktuarium: "zajaśnieje nowym blaskiem łask przez ręce Maryji w Dąbrówce".

Dzięki ks. Grosfeldowi historia ożyła. Ocalił cząstkę naszego dziedzictwa, tak ściśle zwiąnego z wiarą. I znowu w Dąbrówce rozlegnie się pieśń o Matce Dąbrowskiej.

Żródło: Magdalena Kosińska "Kurpie" 5-6/2004

2018 ROK NIEPODLEGŁOŚCI

Wypełniło się pragnienie Matki Bożej, która się tu objawiła, aby i Kurpie miały swoją Królową. W ciągu całego roku, a szczególnie w okresie letnim, wielu ludzi nawiedza to Sanktuarium i doznaje łask uzdrowień, nawrócenia. Aby zobrazować to życie religijne ostatnich lat została wydana następna książka "Od "barci" do Sanktuarium 20 lat w Dąbrówce" autorstwa Księdza Proboszcza Stanisława Grosfelda.

2018 - Rok Niepodległości

Naród Polski wymodlił, wypracował i wywalczył 100 lat temu Niepodległość. Po latach zaborów (123) wstało słońce wolności. Czcimy zwycięstwo a nie klęski. Trzeba upraszać Maryję Królową naszą o jedność, przebaczenie, zerwanie z grzechem i nienawiścią. Walka polityczna boli Polaków, niepokoi, to rzutuje na rodziny na pracę, na życie religijne.
Powstała myśl Księdza Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, aby w Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej cała Diecezja Łomżyńska obchodziła Dożynki Diecezjalne. Ks. Biskup był kilka razy w Parafii, pracował też miesiąc, jako kapłan w Dąbrówce po swoich święceniach (1985 r.) zastępując Księdza Proboszcza. Zna nasze drogi, nasze lasy i łąki. Zaprasza rolników całej diecezji z wieńcami, darami ołtarza do stóp Matki Bożej Dąbrowskiej. W tym cichym, pełnym wiary i miłości do Boga Sanktuarium podziękujemy za plony dary ziemi. Stworzymy jedność, której tak brakuje. Podziękujemy za 100 lat Niepodległości, z całej piersi zaśpiewamy "Te Deum laudamus".
Zapraszamy też organizacje rolnicze, wszystkich pragnących przeżyć te dożynki. Zapraszamy Kurię Biskupią i Wyższe Seminarium Duchowne z Łomży, zapraszamy władze Państwowe i Samorządowe.
Do współpracy przygotowania Dożynek włączył się Pan Starosta Stanisław Kubeł, Pan Wójt Stefan Prusik, Ochotnicza Straż Pożarna, zakłady JBB i policja. Parafianie, jak co roku przyjmą pielgrzymów ciastem i napojami.
Delegacje z wieńcami też będą ugoszczeni małą przekąską. Nie zabraknie straganów, producentów żywności, wystaw maszyn rolniczych. Przygotowany jest plakat zapraszający Parafie Diecezji, pielgrzymów, rolników na Dożynki Diecezjalne. Jest tam odniesienie do 100-lecia Niepodległości i program uroczystości.

Odbyły się dwa zebrania organizacyjne. Rozdzielono prace przygotowawcze. Wyznaczono parkingi na placu i ogrodzie plebanii, od strony Kadzidła przy studni głębinowej w Płoszycach, od strony Zbójnej łąki po przejechaniu mostu na rzece Szkwa po obu stronach. Prosi się parafian w Dąbrówce o udostępnienie podwórek dla samochodów, przyniesienie ławek z domów dla siebie i gości dożynkowych. Prosi się media kościelne i świeckie o zdjęcia, nagrania, artykuły o dożynkach. Można wydać album po uroczystościach - "Dożynki w Dąbrówce rok 2018".
Parafia w tym roku planuje zmienić dach na Kościele. Dzięki dotacjom z Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, Funduszu Kościelnego i środkom własnym. Te wszystkie prace, uroczystości będą w 100-lecie Niepodległości - łatwo zapamiętać.

Prosimy Boga, aby przyjął naszą modlitwę, pracę, wysiłki a Matkę Najświętszą Dąbrowską o opiekę nad nami i aby była Gospodynią tych Dożynek, gdyż to u Niej w tym Sanktuarium Maryjnym Będziemy gościć.

Zapraszamy

Program 9.IX.2018 r.

9:00 - Msza Święta
11:00-12:00 - Rejestracja delegacji poszczególnych Parafii z wieńcami i darami ołtarza. Konkurs pieśni pielgrzymkowej CK-BiS
12:00 - Powitanie pieszych pielgrzymek
12:40 - Litania, Błogosławieństwo, Msza Święta.
14:30 - Ogłoszenie wyników w Konkursie wieńców dożynkowych. Festyn - Zespoły Muzyczne - Zwiedzanie Sanktuarium. Poczęstunek dla delegacji z wieńcami na rogu ul. Ostrołęckiej i Dąbrowskiej.

Ogłoszenie Sanktuarium

Powitanie Księdza Proboszcza

fot: Dariusz Mróz

Księże Biskupie - Pasterzu, Kapłanie i Nauczycielu.
Witam Cię serdecznie na ziemi kurpiowskiej. Witam czcigodnych braci kapłanów, gości i pielgrzymów.
Święto Narodzenia NMP. Święto chleba - dożynki diecezjalne, Święto Parafii Dąbrówka. Dzisiaj Dzień Imienin Maryi. Zaprosiła nas Ona tutaj w to miejsce, gdzie 160 lat temu objawiła się na prastarej barci, sośnie ludowi Kurpiowskiemu.
Jak pisze Adam Chętnik objawienia te trwały przez 20 lat, ciągnęły rzesze wiernych, aby uprosić zdrowia, łask, cudów u Pani Nieba. Na ręku niesie Syna Bożego, który błogosławi.
Piękna to historia i tradycja. Po wojnie wielu zapomniało, ale Maryja nie zapomniała, prosty lud zawsze szukał u Maryi w Dąbrówce - pomocy, ratunku i nawrócenia.
Po 1863 roku po powstaniu styczniowym rząd rosyjski zabronił pielgrzymek do Dąbrówki. Rządy komunistyczne po II wojnie światowej też zakazywały pielgrzymować. A Maryja czekała. Tu w dzień Imienin MB 12 września 2004 roku Ksiądz Biskup poświęcił tę kaplicę i ten Obraz.
Jestem świadkiem, że od tamtego czasu, rozwija się Kult Maryi. Idą rodziny, przyjeżdżają pielgrzymi. Przejeżdżając zatrzymują się kapłani, aby zmówić Pod Twoją Obronę.
To miejsce nawiedził też ambasador USA i jedyny Biskup Rzymskokatolicki z Danii w 2008 roku.
Aby przybliżyć historię i dzień dzisiejszy napisałem opracowanie Sanktuarium w Dąbrówce, założyłem stronę internetową obrazków z wizerunkami Matki Bożej. Zostało przez ten czas rozdane kilka tysięcy. Modliła się Parafia. Nie zgaśnie już ten płomień wiary i miłości do Matki Bożej Dąbrowskiej.
Pragnę prosić Ekscelencję, aby w ten Odpust Narodzenia NMP narodziło się to Sanktuarium. Niech kapłani i pielgrzymi odchodzą stąd uzdrowieni, nawróceni i odnowieni jako ludzie wiary nadziei i miłości.

Powitanie rodzin

fot: Dariusz Mróz

Księże Biskupie - pasterzu Diecezji Łomżyńskiej - tej ziemi kurpiowskiej
Witają Cię wszystkie rodziny naszej Parafii Dąbrówka. Ta ziemia, której stopami dotknęła Matka Boża na "barci" - tu w tym miejscu jest uświęcona.
Tu od 1850 roku ciągnęli pielgrzymi z modlitwą i pieśnią prosząc o łaski, uzdrowienie fizyczne i duchowe. Pamiętają to najstarsi - pamiętają kaplicę, pielgrzymów i chwałę Maryi.
Pokolenie naszych ojców zostało tej łaski pozbawione, nie wszyscy wiedzieli, gdzie jest miejsce Objawień. Obecnie dzieci, młodzież, dzięki postawie wiary Księdza Proboszcza na nowo odkryły piękno Kultu Maryi - jaki istnieje 160 lat.
Ksiądz Proboszcz uczył, budował, sprawował sakramenty, pisał i modlił się, aby to uświęcone miejsce było Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej.
To ja z mężem witałam Waszą Ekscelencję zaraz po naszym ślubie, gdy Ksiądz biskup przyjechał poświęcić obraz Matki Bożej Objawionej i kaplicę.
Dzisiaj otoczeni dziećmi, proszę w imieniu Rodzin, dzieci naszych, dziadków naszych, aby Ksiądz Biskup ogłosił to miejsce Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej- Pani i Królowej Ludu Kurpiowskiego- aby następne pokolenia tych stron wzrastały w wierze, miłości czci - i to miejsce, które Maryja wybrała słynęło jak dawniej Kultem Maryi.
Ekscelencjo, prosimy Ciebie i kapłanów tutaj przybyłych o Mszę Świętą, modlitwę i błogosławieństwo dla Rodzin, Parafii i pielgrzymów.

Podziękowanie

fot: Dariusz Mróz

Uwielbia dusza moja sławą Pana mego. Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo - dobrego czy wyśpiewam radość tego Ludu Kurpiowskiego, którego Maryja została Królową.
Sław język tajemnicę tę niepojętą mądrość i miłość Zbawiciela i Jego Matki Mari, która stanęła 160 lat temu na braci w tym miejscu od dzisiaj Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej.
Taką Matkę mieć i kochać ach to szczęście rzadkie, dzięki Tobie dobry Panie, dzięki za Twą Matkę.
Specjalne słowa podziękowania i wdzięczności, kieruję do naszego Ojca Diecezji Ks. Bp. Ordynariusza. To Twoja mądrość i wiara pozwoliła Ci Pasterzu ocenić historię i teraĽniejszość Kultu MB i ustanowić 7-e Sanktuarium Maryi w diecezji Łomżyńskiej. Bóg zapłać Księże Biskupie przez wszystkie lata twego życia będziemy modlić się o łaski dla Ciebie w tym Sanktuarium MB w Dąbrówce.
Pragnę podziękować wszystkim kapłanom za obecność, modlitwę, Koncelebransom za Msze Świętą, moim kolegom z roku za przybycie i przeżycie wspólnoty w 35 rocznicę Kapłaństwa tu w tym nowym Sanktuarium.
Wszystkim Kapłanom Bóg zapłać za każdą pomoc i proszę głoście Chwałę Maryi Ona ocali nowe pokolenie dla Chrystusa i Kościoła Ks. Infułatowi Dziekanowi Ostrołęki specjalne podziękowania za miłość do MB wsparcie i ofiary dla Sanktuarium.
Ks. Kapelanowi Kurpi Wiesławowi Białczak, który jest z nami od początku, aby była możliwość dobrej współpracy.
Dziękuję wszystkim służbom, strażakom, Gminie, Szkołom i wszystkim pielgrzymom i zapraszam serdecznie wszystkich w następnym roku do tego Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej.