Stan świątyni przed remontem


Kaplica Matki Bożej w ścianie południowej


Ściana południowa


Ściana wschodnia


Ściana zachodnia